Wow!

4 05 2009

Escales que pujen a l’escenari,cantant

res – pi – ra,

mirades de complicitat,

llums,

primers acords i tocs de bombo,

ADRENALINA,

els nervis no em deixen aturar de somriure,

pell de gallina,

que els focos m’enlluernin, me calma,

veure somriures entre el públic, m’excita,

i cantar, és com follar i menjar xocolata!