“Nunca pasa nada bueno después de las dos de la noche”

5 07 2009

Me malaesc per no parlar,

me condemn per no saber expressar-me,

me recrimin per arribar tard,

m’odii per sentir-me culpable,

m’ofen que m’importis tant,

me castig sense resposta,

me sentencïi per censurar-me,

però, tot i així,

m’estim per estimar-te.